ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
Εισαγωγή | DPI | CVT | Luxinnovation | OBI | EDAP STEP-C | TTP | OEPM | OPTI | UIBM | ABCnet
- Υπουργείο Οικονομίας και Εξωτερικού Εμπορίου - Διεύθυνση Διανοητικής Ιδιοκτησίας (DPI)
- Κέντρο Τεχνολογικής Παρακολούθησης (CVT)
-Luxinnovation GIE
- Υπουργείο Παραγωγικών Δραστηριοτήτων - Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας και Εμπορικών Σημάτων Ιταλίας (UIBM)
- ABCnet Servizi per l'Impresa s.r.l.
  • Ανταλλαγή πληροφοριών
  • Ανταλλαγή εμπειριών
  • Πληροφόρηση σχετικά με νέα προϊόντα /υπηρεσίες
  • Δυνατότητα σύμβασης υπεργολαβίας εάν κάποιο προϊόν δεν είναι διαθέσιμο από τον εθνικό φορέα
- Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας και Εμπορικών Σημάτων Ισπανίας (OEPM)
- Ίδρυμα Παρακολούθησης Τεχνολογικών Προοπτικών της Βιομηχανίας (OPTI)
- Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (OBI)
- Εταιρία Διαχείρισης & Ανάπτυξης του Επιστημονικού και Τεχνολογικού Πάρκου Κρήτης Α.Ε. (ΕΔΑΠ ΕΤΕΠ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.)
- Τεχνολογικό Πάρκο Θεσσαλονίκης - Εταιρία Διαχείρισης και Ανάπτυξης Α.Ε.(ΤΠΘ/ΕΔΑΠ Α.Ε.)

Το δίκτυο δημιουργήθηκε από τις Εθνικές Πλατφόρμες Υποστήριξης σε θέματα ΔΙ των διαφορετικών χωρών εταίρων.

Στόχος

Ο στόχος του δικτύου Εθνικών Πλατφόρμων Υποστήριξης είναι να διευκολύνει τη διάθεση των δραστηριοτήτων και υπηρεσιών που προσφέρονται από κάθε ξεχωριστή Εθνική Πλατφόρμα Υποστήριξης προς τους φορείς καινοτομίας. Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που προσφέρονται στα πλαίσια του δικτύου των Εθνικών Πλατφορμών Υποστήριξης είναι αποτέλεσμα της ανταλλαγής πληροφοριών και εμπειριών ανάμεσα στις διαφορετικές Εθνικές Πλατφόρμες Υποστήριξης.

Το δίκτυο Εθνικών Πλατφόρμων Υποστήριξης θα λειτουργήσει σε ευρωπαϊκό επίπεδο και αποτελείται από τους εταίρους που παρουσιάζονται στο παραπάνω διάγραμμα. Παρακαλώ πατήστε πάνω στους συνδέσμους για να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με κάθε Εθνική Πλατφόρμα Υποστήριξης.

Εισαγωγή | DPI | CVT | Luxinnovation | OBI | EDAP STEP-C | TTP | OEPM | OPTI | UIBM | ABCnet
English Français / French Ελληνικά / Greek Italiano / Italian Español / Spanish